داستان خلق محصول

این محصول ظرافتی قابل توجه و مقاومتی فوق العاده را به ارمغان می آورد. این سنگ از سبکی بدیع و خالص برخوردار است که به دلیل سادگی سایه های طبیعی آن از سایر محصولات متمایز می باشد. این مجموعه از قالب ها و تزئینات گوناگونی برای استفاده در معماری داخلی برخوردار است، و هدف از این تنوع، ایجاد حس بصری بدیع و برجسته ساختن تداوم فضاها در ترکیبی پیچیده از سطوح است.


محل درج سیمبل های محصول

Lera White
۳۰x۹۰
Lera White Stria
۳۰x۹۰
 Lera Sand
۳۰x۹۰
Lera Grey
۳۰x۹۰
 Lera Grey Stria
۳۰x۹۰
 Lera Sand Stria
۳۰x۹۰
 Lera Grey
۶۰x۶۰
 Lera Sand
۶۰x۶۰
Lera Grey
۳۰x۳۰
 Lera Sand
۳۰x۳۰

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٦٠x٦٠ ٤ ٣٥ ١.٤٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٠٨ ١١٥٠

جزئیات