داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٣٠x٦٠ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

شید کم

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی دیوار

سطح خیلی براق

قالب برجسته

لبه برش خورده

بدنه قرمز

سیمبل ٣٠x٣٠ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

سطح مات

کاشی فلت

لبه برش خورده

بدنه سفید

سیمبل ٢٠x٦٠ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

شید کم

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی دیوار

سطح براق

قالب برجسته

لبه برش خورده

بدنه قرمز

Liza Gold Relief
٣٠x٦٠
Liza Beige Relief
٣٠x٦٠
Liza Relief Gold Decor
٢٠x٦٠
Liza Relief Beige Decor
٢٠x٦٠
Gold Aloma
١.٥x٦٠
Liza Gold
٣٠x٣٠
Liza Beige
٣٠x٣٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦ ۲۶ ۱.۰۷ ۱۰۹x۱۰۹ ۴۸ ۵۱.۳۶ ۱۲۷۰
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٨.٥ ١.٣٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ۷۲.۹ ۱۵۷۰
٢٠x٦٠ ٩  ١٨.٣ ١.٠٨  ١١٠x١١٠  ٦٤  ٦٩.١٢  ١٢٠٠ 

جزئیات

 • برند:
  کاشی تبریز
 • سبک:
  سنگ طبیعی
 • اندازه:
  30x30, 30x60, 20x60
 • رنگ:
  بژ