داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٥٠x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

سيمبل ٢٥x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

چیدمان درست

چیدمان نادرست

 

Merit Beige
٥٠x١٠٠
Merit Bone
٥٠x١٠٠
Merit Beige
٢٥x١٠٠
Merit Bone
٢٥x١٠٠
Mosaic Merit Beige
٣٣x٣٣
Mosaic Merit Bone
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٥٠x١٠٠ ٣ ۳۷.۳ ۱.۴۸ ۱۰۹x۱۰۹ ٤٨ ۷۱.۰۴ ۱۸۲۰
٢٥x١٠٠ ٥ ۳۰.۷ ۱.۲۲ ۱۰۹x۱۳۰ ٣٠ ٣٦.٣ ۹۵۰

جزئیات