داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


محل درج سیمبل های محصول

Renzo Cream
۳۰x۹۰
 Renzo Grey
۳۰x۹۰
 Renzo White
۳۰x۹۰
 Renzo Cream Check
۳۰x۹۰
Renzo White Check
۳۰x۹۰
 Renzo Cream Trace
۳۰x۹۰
 Renzo Grey Trace
۳۰x۹۰
 Renzo White Trace
۳۰x۹۰
 Renzo Grey Check
۳۰x۹۰
 Renzo Maya Decor
۳۰x۹۰
Renzo Cream
۳۰x۳۰
 Renzo Grey
۳۰x۳۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
۳٠x۹۰ ۴ ۲۴.۹ ۱.۰۸ ۱۰۰x۱۰۰ ۵۴ ۵۸.۳۲ ۱۳۷۵
٣٠x٣٠ ١٢ ٢٥ ١.٠٤ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٦ ١٣٥٠

جزئیات