داستان خلق محصول

در طراحی وانا از سنگهای آهکی منطقه کاتالونیا و کشور پرتغال الهلام گرفته شده است. این محصول، پرداختی مات را منعکس می کند که با روشنایی رنگ دانه های خاکی و فسیلی کاملا ترکیب می شود. این محصول می تواند سطوحی را ایجاد کند که از 7 طیف رنگی سنگی تشکیل شده و تنوع سایه در طیف های رنگی آن اندک و فارغ از گذر زمان می باشد. با توجه به تنوع گسترده قالب ها، این مجموعه می تواند فضاهایی برجسته را با حداقل تزئینات و اسلوبی خالص و لطیف فراهم نماید. این محصول را می توان به عنوان کاشی کف پوش و کاشی دیواری مورد استفاده قرار داد.


 

سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۹۵x۹۵ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٨٠x٨٠ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سیمبل ٣٠x٣٠ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

 Vana Dark Grey
١٢٠x١٢٠
 Vana Light Grey
١٢٠x١٢٠
 Vana Beige
١٢٠x١٢٠
 Vana White
١٢٠x١٢٠
 Vana Dark Grey
٩٥x٩٥
 Vana Light Grey
٩٥x٩٥
 Vana Beige
٩٥x٩٥
 Vana White
٩٥x٩٥
 Vana Dark Grey
٨٠x٨٠
 Vana Light Grey
٨٠x٨٠
 Vana Beige
٨٠x٨٠
 Vana White
٨٠x٨٠
 Vana Dark Grey
٦٠x٦٠
 Vana Light Grey
٦٠x٦٠
 Vana Beige
٦٠x٦٠
 Vana White
٦٠x٦٠
 Vana Dark Grey
٨٠x١٦٠
 Vana Light Grey
٨٠x١٦٠
 Vana Beige
٨٠x١٦٠
 Vana White
٨٠x١٦٠
 Vana Dark Grey
٦٠x١٢٠
 Vana Light Grey
٦٠x١٢٠
 Vana Beige
٦٠x١٢٠
 Vana White
٦٠x١٢٠
 Vana Dark Grey
٣٣x١٠٠
 Vana Light Grey
٣٣x١٠٠
 Vana Beige
٣٣x١٠٠
 Vana White
٣٣x١٠٠
 Vana Dark Grey Argyle
٣٣x١٠٠
 Vana Light Grey Argyle
٣٣x١٠٠
 Vana White Argyle
٣٣x١٠٠
 Vana Beige Argyle
٣٣x١٠٠
 Vana Argyle deco
٣٣x١٠٠

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ۳۰.۴ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ۱۶۶۰
٦٠x٦٠ ٤ ۳۵ ۱.۴۴ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۰
٨٠x٨٠ ٣ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
۸۰x۱۶۰ ١ ۳۴.۵ ۱.۲۸ ۹۵x۱۶۶ ۴۰ ۵۱.۲ ۱۴۳۰
۹۵x۹۵ ۲ ۴۹ ۱.۸۱ ۱۱۳x۱۳۳ ۲۴ ۴۳.۴۴ ۱۲۱۰
١٢٠x١٢٠ ١ ۳۹ ۱.۴۴ ۱۲۵x۱۳۵ ۴۰ ۵۷.۶ ۱۶۳۵

جزئیات