اخبار کوتاه
  • ضمن تشکر از زحمات جناب آقای غلامحسین قاسمی راد در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان ، باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف گروه صنعتی کاشی تبریز ، بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهر رفسنجان اعلام می گردد .
  • ضمن تشکر از زحمات جناب آقای محمدعلی رحیمی صادق در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان ، باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف گروه صنعتی کاشی تبریز ، بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهرکرمان اعلام می گردد .