پرش لینک ها

کارخانه

آدرس

استان آذربایجان ‌شرقی ، شهرستان تبریز ، کیلومتر ۲۴ جاده تهران ، خیابان کاشی تبریز ، کارخانه گروه صنعتی کاشی تبریز

کدپستی

5169193939

تلفن

98414177+

فکس

984136306788+

دفتر مرکزی

آدرس

تهران، الهیه، خیابان فیاضی، ساختمان اداری فرشته ۲۴ ، طبقه هفتم، گروه صنعتی کاشی تبریز

کدپستی

1964964833

تلفن

982122012830+ , 982122012840+

982122023820+ , 982122023920+

فکس

982122012830+

    ما می خواهیم از شما بشنویم !