اخبار کوتاه
  • ضمن تشکر از زحمات جناب آقای هانی مسچیان در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان،باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف گروه صنعتی کاشی تبریز،بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهر لاهیجان اعلام می گردد.
  • ضمن تشکر از زحمات جناب آقای غلامحسین قاسمی راد در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان ، باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف گروه صنعتی کاشی تبریز ، بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهر رفسنجان اعلام می گردد .
  • ضمن تشکر از زحمات جناب آقای محمدعلی رحیمی صادق در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان ، باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف گروه صنعتی کاشی تبریز ، بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهرکرمان اعلام می گردد .
کاشی های ضد اسید
مقالات

کاشی های ضد اسید

کاشی ضد اسید چیست ؟ کاشی های ضد اسید ، کاشی های پرسلانی هستند که با استفاده