بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از گالری گروه صنعتی کاشی تبریز (باکو – آذربایجان)

02 اردیبهشت 1400
0 دیدگاه