داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ۸٠x۸٠ :

ضد یخ زدگی

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش خیلی زیاد

شید کم

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

نما

فضای بیرونی

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح پولیش براق

کاشی فلت

لبه برش خورده

پرسلان لعاب دار

سیمبل ۶٠x۱۲٠ :

ضد یخ زدگی

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش زیاد

شید کم

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

فضای بیرونی

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح پولیش براق

کاشی فلت

لبه برش خورده

پرسلان لعاب دار

سیمبل ۳٠x۹۰ :

نصب با بند

موزاییک

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح مات

کاشی فلت

قالب برجسته

لبه برش خورده

بدنه سفید

Ruby Marengo Polished Glossy
۶٠x۱۲٠
Ruby Vision Polished Glossy
۶٠x۱۲٠
Ruby Cream Polished Glossy
۶٠x۱۲٠
Ruby Marengo Polished Glossy
۸٠x۸٠
Ruby Vision Polished Glossy
۸٠x۸٠
Ruby Cream Polished Glossy
۸٠x۸٠
Ruby Gris Polished Glossy
۸٠x۸٠
Ruby Marengo
۳٠x۹۰
Ruby Vision
۳٠x۹۰
Ruby Cream
۳٠x۹۰
Ruby Gris
۳٠x۹۰
Ruby Marengo Concept
۳٠x۹۰
Ruby Vision Concept
۳٠x۹۰
Ruby Cream Concept
۳٠x۹۰
Ruby Gris Concept
۳٠x۹۰
Ruby Marengo
۳٠x۳٠
Ruby Vision
۳٠x۳٠
Ruby Cream
۳٠x۳٠
Ruby Gris
۳٠x۳٠
Ruby Marengo Forma 2
۳۳x۳۳
Ruby Vision Forma 2
۳۳x۳۳
Ruby Vision Forma 10
۳۳x۳۳
Ruby Gris Forma 10
۳۳x۳۳

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
۸٠x۸٠ ۳ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ۲۴ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰
۳٠x۹۰ ۴ ۲۴.۹ ۱.۰۸ ۱۰۰x۱۰۰ ۵۴ ۵۸.۳۲ ۱۳۷۵

جزئیات