پرش لینک ها
HassanZadeh

برگ زرینی دیگر بر افتخارات گروه صنعتی کاشی تبریز

در کمال افتخار اعلام می دارد ، طی حکم شماره 117417 مورخ 1398/05/02 وزرات کشور (استانداری آذربایجان شرقی) جناب آقای حاج صمد حسن زاده مدیرعامل محترم گروه صنعتی کاشی تبریز بعنوان مشاور استاندار در امور سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی منصوب گردیدند.

متکی بودن به نفت، از خصوصیات ویژه اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به صورت کاملا واضح گویای این حقیقت است که تغییرات قیمت های جهانی نفت، افت ذخایر نفتی، افزایش هزینه استخراج و بی اعتمادی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، پتانسیل این را دارد که در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک پلن رشد و توسعه اقتصادی، چند وقتی است در کشور ما مطرح است. افزایش صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که موجب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و افزایش تراز پرداخت های ارزی می شود، این قابلیت را دارد که تاثیری ویژه ای بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. امید است وجود ایشان بمانند همیشه منشاء خیر و تحول برای استان پهناور آذربایجان شرقی و سرزمین ایران باشد.