پرش لینک ها

کاشی های ضد اسید

کاشی ضد اسید چیست ؟

کاشی های ضد اسید ، کاشی های پرسلانی هستند که با استفاده از مواد اولیه بدون اکسیدهای آهن و با پخت در دماهای بالا تولید می شوند . این فرآیند باعث گداخت مواد اولیه و تشکیل بدنه متراکم با جذب آب زیر 0.5 درصد می شود. در نتیجه، تشکیل بدنه پرسلانی متراکم استحکام خمشی و سختی بالا، احتمال کم واکنش با مواد شیمیایی و نهایتا عمر طولانی در محیط هایی که در تماس با مواد اسیدی یا بازی (یا به طور کلی مواد خورنده) هستند را با خود به همراه می آورد.

کاشی های ضد اسید در ایران معمولا بر اساس دستورالعمل استاندارد 3051 ملی ایران یا استانداردهای ASTM/DIN مربوطه تولید می شوند که این استانداردها عملکرد مناسب در محیط های اسیدی/ بازی/ شیمیایی را تایید می کنند.

کاربردهای کاشی های ضد اسید

 

کاشی های ضد اسید می توانند در محیط های مختلف که با مواد شیمیایی سروکار دارند به کار روند. مثال هایی از کاربرد این کاشی ها در ذیل آمده است :

• کف اماکن صنعتی که در تماس با مواد شیمیایی خورنده هستند
• کف و دیواره های مخازن حاوی مواد شیمیایی
• کف کارخانجات صنایع غذایی
• کف و دیوارهای اتاق های باتری های قلیایی و اتاق های کنترل
• واحدهای استخراج مواد معدنی
• دیوار و کف محیط های شست و شو و رنگ کاری

اندازه کاشی های ضد اسید

کاشی های ضد اسید در اندازه ای مختلف می توانند تولید شوند ولی اندازه های متداول در بازار جهانی برای این کاشی ها 30*30، 40*40 و 60*60 سانتی متر هستند. ضخامت این کاشی ها می تواند در محدوده 8 تا 25 میلی متر باشد. کاین کاشی ها دارای مقاومت به سایش خوب در کنار زیبایی ظاهری نیز هستند.