انتخاب مدیر عامل محترم گروه صنعتی کاشی تبریز بعنوان چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی

02 اردیبهشت 1400
0 دیدگاه