پرش لینک ها

انتخاب مدیر عامل محترم گروه صنعتی کاشی تبریز بعنوان چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در جهت فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی و معرفی کارآفرینان نمونه کشور همچنین در راستای تشکیل محیطی تعاملی و همکاری میان فعالان حوضه های متعدد اقتصادی در حوضه صنعت، کشاورزی و خدمات و تشکیل ارتباطات دو طرفه با کارفرمایان، هفتمین جشنواره انتخاب چهره‌های برتر حوزه صنعت و کارآفرینی را در دو سطح ملی و استانی برگزار کرد.

جناب آقای صمد حسن زاده مدیرعامل محترم گروه صنعتی کاشی تبریز بعنوان چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی در هفتمین جشنواره چهره های برتر کارفرمایی سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند . ضمن تبریک این انتخاب به خانواده بزرگ گروه صنعتی کاشی تبریز امیدواریم روز به روز شاهد موفقیت های روز افزون این مجموعه و درخشش همواره آن باشیم.