پرش لینک ها

اخذ ورژن 2018 ایزوهای راهنمای مشتری مداری و رسیدگی به شکایات مشتریان

گروه صنعتی کاشی تبریز در پایان اسفند ماه 98 ، موفق به تغییر ورژن ایزوهای راهنمای مشتری مداری و رسیدگی به شکایات مشتریان به ورژن 2018 شده است . لازم به ذکر است که گروه صنعتی کاشی تبریز به عنوان اولین شرکت اخذ کننده ورژن 2018 این گواهینامه می باشد که گامی مهم در راستای ارزش نهادن به مشتری سالاری در سازمان است.

ISO10004-2018

استاندارد ISO 10002 در رابطه با توجه به شکایات مشتریان بوده و شکایات مشتریان را مرکز اطلاعاتی مفید و مجانی میداند که در صورت فراهم شدن امکان بروز این اطلاعات و بیان کردن شکایات ، مشتریان اطلاعاتشان را به سادگی در اختیار سازمان قرار میدهند .

استاندارد ISO 10002 بیان میکند ، مدیریت درست شکایات مشتریان علاوه بر اینکه موجب کسب اطلاع ازمشکلات شرکت است، همچنین موجب ایجاد وفاداری و پایبندی مشتریان و سرانجام آنها رضایتمندی آنها نیز میشود. مشتریان اگر اطلاع پیدا کنند که که طرح نارضایتیشان مورد توجه قرارگرفته و پس از پیگیری رفع شکایت، از بروز مجدد مشکل جلوگیری شده و گامی در جهت بهبود عملکرد سازمان برداشته شده ، مشتری وفادار سازمان خواهند شد.

 

ISO45001.2015

ISO 10004 استانداردی بین المللی برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمان ها و شرکت ها تدوین و طراحی گردیده است و به کارگیری این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت شرکت به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان می گردد.