داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب برجسته

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۳۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

Craft Gray Relief
۶۰x۱۲۰
Craft Gray Modul
۳٠x۱۲۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٥.٥ ۱.۴۴ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰
٣٠x١٢٠ ٤ ۳۵.۲ ۱.۴۱ ۱۰۶X۱۰۶ ۵۴ ۷۶.۱۴ ۱۹۲۰

جزئیات