داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب برجسته

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

Cubism Beige Concept
۶۰x۱۲۰
Cubism Beige Relief
۶۰x۱۲۰
Cubism Gray Concept
۶۰x۱۲۰
Cubism Gray Relief
۶۰x۱۲۰
Cubism Forma7 Gray
۳۳x۶۵
Cubism Forma7 Beige
۳۳x۶۵

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٥.٥ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات