داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل مات ٨٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید زیاد

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل براق ٨٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح پولیش براق

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید زیاد

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٣٠x٣٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Kenia Modul Cream A
٣٣x١٠٠
Kenia Modul Cream B
٣٣x١٠٠
Kenia Cream
٣٣x١٠٠
Kenia Concept Cream
٣٣x١٠٠
Kenia Cream Polished Glossy
٨٠x٨٠
Kenia Relief Cream
٨٠x٨٠
Kenia Art Cream Polished Glossy
٨٠x٨٠
Listelo Kenia Gold
٥x١٠٠
Aloma Gold Matt
٢x١٠٠
Century Wood
٣٠x٣٠
Kenia Cream
٣٠x٣٠
Listelo Kenia Gold
٥x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٨٠x٨٠ ٣ ۴۷.۲۶ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۸
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ۱۵۷۰
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠

جزئیات