داستان خلق محصول

به دلیل فارغ بودن این محصول از گذر زمان و برخورداری از جذابیت سیمان که تعادل ایده آلی را بین طراحی و هنر (سنت و مدرنیته) ایجاد می کند، لیوانا منظری ساده و در عین حال پیچیده را القاء می نماید. خواص ضد لغزش و ضد یخ زدگی و همچنین ظرافتی که لیوانا به محیط پیرامونی خود می بخشد، این محصول را به مجموعه فوق العاده برای سنگ فرش خارجی تبدیل می کند. دامنه سایه های رنگی به کار رفته در آن و همچنین انواع قالبهای مات این محصول بسیار گسترده و وسیع می باشد.


 

سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

Levana Ivory
۸۰x۱۶۰
Levana Grey
۸۰x۱۶۰
 Levana Cream
۸۰x۱۶۰
 Levana Antracit
۸۰x۱۶۰
 Levana Ivory
۶۰x۱۲۰
Levana Grey
۶۰x۱۲۰
 Levana Cream
۶۰x۱۲۰
 Levana Antracit
۶۰x۱۲۰
 Levana Ivory
۶۰x۶۰
 Levana Grey
۶۰x۶۰
 Levana Cream
۶۰x۶۰
 Levana Antracit
۶۰x۶۰

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٦٠x٦٠ ٤ ٣٢.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١٠۵٠
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٨.٤ ١.٤٢ ١١٠x١٣٠ ٣٢ ٤٥.٤٤ ١٢٦٠
٨٠x١٦٠ ١ ٣٤.٥ ١.٢٨ ٩٢x١٧٠ ٤٠ ٥٤.٣ ١١٠٠

جزئیات