داستان خلق محصول

روکو مجموعه ای است که با توجه به تأثیرات بصری ریزدانه های سیمان و لطافتی فوق العاده طراحی شده است. این محصول حسی ساده و فاخر را به ارمغان می آورد که از کاربردهای بسیاری برخوردار می باشد. این محصول، برای کاشی کف پوش از طیف گسترده ای از قالب های بزرگ (از 120×120، 80×160 تا 80×80 سانتیمتری) برخوردار می باشد و برای کاشی دیواری در ابعاد 30×90 سانتیمتری تولید شده است. تنوع سطوح طبیعی، طیف رنگی و تأثیرات بصری که ماهیت آب را تداعی می کنند، حس فراغت از گذر زمان و گرایشات مدرن را با هم به صورتی هماهنگ و همساز ترکیب می کند.


 

سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

کاشی دیوار

بدنه قرمز

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۱۲۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۹۵x۹۵ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

 Roko Taupe
۱۲۰x۱۲۰
 Roko Light
۱۲۰x۱۲۰
 Roko Grey
۱۲۰x۱۲۰
 Roko Antracite
۱۲۰x۱۲۰
 Roko Taupe
۹۵x۹۵
 Roko Light
۹۵x۹۵
 Roko Grey
۹۵x۹۵
 Roko Antracite
۹۵x۹۵
 Roko Taupe
۸۰x۸۰
 Roko Light
۸۰x۸۰
 Roko Grey
۸۰x۸۰
 Roko Antracite
۸۰x۸۰
 Roko Taupe
۸۰x۱۶۰
 Roko Light
۸۰x۱۶۰
 Roko Grey
۸۰x۱۶۰
 Roko Antracite
۸۰x۱۶۰
 Roko Taupe
۶۰x۱۲۰
 Roko Light
۶۰x۱۲۰
Roko Grey
۶۰x۱۲۰
Roko Antracite
۶۰x۱۲۰
 Roko Taupe Lines
۳۰x۹۰
 Roko Taupe Tracks
۳۰x۹۰
 Roko Taupe Chevron
۳۰x۹۰
 Roko Light Lines
۳۰x۹۰
 Roko Light Tracks
۳۰x۹۰
 Roko Light Chevron
۳۰x۹۰
 Roko Grey Lines
۳۰x۹۰
 Roko Grey Tracks
۳۰x۹۰
 Roko Grey Chevron
۳۰x۹۰
Roko Antracite Lines
۳۰x۹۰
 Roko Antracite Tracks
۳۰x۹۰
 Roko Antracite Chevron
۳۰x۹۰
 Roko Grey
۶۰x۶۰
 Roko Light
۶۰x۶۰
Roko Grey
۳۰x۳۰
 Roko Light
۳۰x۳۰
Roko Light
۳۰x۳۰
 Roko Grey
۳۰x۳۰
 Roko Antracite
۳۰x۳۰
 Roko Taupe
۳۰x۳۰

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
١٢٠x١٢٠ ١ ۳۹ ۱.۴۴ ۱۲۵x۱۳۵ ۴۰ ۵۷.۶ ۱۶۵۰
۹۵x۹۵ ۲ ۴۹ ۱.۸۱ ١٠٠x١١٠ ۲۴ ۴۳.۴۴ ۱۱۸٠
٨٠x٨٠ ٣ ٤٩ ١.٨٧ ١١٠x١١٠ ٢٤ ٤٤.٨٨ ١٢٠٠
۸۰x۱۶۰ ١ ۳۴.۵ ۲۸.١ ۹۵x۱۶۶ ۴۰ ۵۱.۲۰ ۱۵۳۵
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٨.٤ ١.٤٢ ١١٠x١٣٠ ٣٢ ٤٥.٤٤ ١٢٦٠
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٦٠x٦٠ ٤ ٣٤.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١١٢٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠

جزئیات