داستان خلق محصول

پلاستر به واسطه ساختار سطحی آن شناخته می شود. این ساختار به لحاظ مواد به کار رفته بسیار ظریف می باشد و حس صنایع دستی و شکل پذیری و انطباق پذیری پرداخت های هنری بر روی سطوح سیمانی را تداعی می کند. این محصول مجموعه ای منحصر به فرد را به وجود می آورد، و بافت آن متراکم است که در نور طبیعی یا مصنوعی، رخ و انعکاسی فوق العاده را به ارمغان می آورد. این محصول در سه رنگ تولید می شود که از لحاظ طیف کاملاً خالص و دقیق می باشد. این تنوع رنگی سه گانه و خلاقیت و نوآوری به کار رفته در تهیه قالب های این محصول موجب شده است تا انعکاس جذابیت طبیعی آن در هر نوع بافت معماری تضمین گردد.


 

سيمبل ٤٠x٤٠ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٤٠x١٢٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

 Plaster Antracite
۴۰x۱۲۰
Plaster Grey
۴۰x۱۲۰
 Plaster Light
۴۰x۱۲۰
 Plaster Antracite Roy
۴۰x۱۲۰
 Plaster Grey Row
۴۰x۱۲۰
 Plaster Light Row
۴۰x۱۲۰
Plaster Antracite Vexy ۴۰x۱۲۰ Plaster Grey Vexy ۴۰x۱۲۰ Plaster Light Vexy ۴۰x۱۲۰
 Plaster Antracite
۴۰x۴۰
 Plaster Grey
۴۰x۴۰
 Plaster Light
۴۰x۴۰
 Plaster Antracite
۳۰x۳۰
 Plaster Grey
۳۰x۳۰
 Plaster Light
۳۰x۳۰

 

محل درج جدول مشخصات محصول

جزئیات