داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

بدنه رنگی

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٨٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

Plaza Relief Black
٦٠x١٢٠
Plaza Relief Gray (Coloured Body)
٦٠x١٢٠
Plaza Relief Beige
٦٠x١٢٠
Plaza Relief White
٦٠x١٢٠
Plaza Relief Decor Black
٨٠x٨٠
Plaza Relief Black
٨٠x٨٠
Plaza Relief Decor Gray
٨٠x٨٠
Plaza Relief Gray
٨٠x٨٠
Plaza Relief Beige
٨٠x٨٠
Plaza Relief Decor Beige
٨٠x٨٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٨٠x٨٠ ٣ ٤٩ ١.٨٧ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ٤٤.٨٨ ۱۱۰۵
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٨.٤ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ٣٢ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات