داستان خلق محصول

ترانکو دارای طرحی ساده و در عین حال پیچیده می باشد که از تحول در ماهیت مواد نشأت گرفته است. این محصول به واسطه طیف ها رنگی و سایه های سطوحی متفاوت را ایجاد می کند که غایت تعادل و توازنی خاص و بسیار زیبا را در سطوحی گسترده به ارمغان می آورد. این محصول، فضایی لوکس و غیررسمی را ایجاد می نماید و به واسطه رعایت دقیق جزئیات و بافتی گرم، دارای استفاده های متعددی می باشد. این محصول برای پوشش دادن محیط های زندگی مدرن و در عین حال خاطره انگیز، ایده آل می باشد.


سيمبل ۴۰x۱۲۰:

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

 

 Teranco Ivory Micro
۴۰x۱۲۰
 Teranco Ivory Plaid
۴۰x۱۲۰
 Teranco Ivory Row
۴۰x۱۲۰
 Teranco Ash Micro
۴۰x۱۲۰
Teranco Ash Plaid
۴۰x۱۲۰
 Teranco Ash Row
۴۰x۱۲۰
 Teranco Antracite Micro
۴۰x۱۲۰
 Teranco Antracite Plaid
۴۰x۱۲۰
Teranco Antracite Row
۴۰x۱۲۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٤٠x١٢٠ ۳ ۳۶ ۱.۴۴ ۱۰۰x۱۰۰ ۴۸ ۶۹.۱۲ ۱۷۶۳

جزئیات