داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

مصرف خانگی (داخلی)

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سیمبل ٣٣x٣٣ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Travel Gray Base
٣٣x١٠٠
Travel White Base
٣٣x١٠٠
Travel Cream Base
٣٣x١٠٠
Travel Gray Relief
٣٣x١٠٠
Travel White Relief
٣٣x١٠٠
Travel Cream Relief
٣٣x١٠٠
Travel Decor
٣٣x١٠٠
Perfil Gold 02
٢x١٠٠
Perfil Silver 04
٢x١٠٠
Perfil Silver 03
٢x١٠٠
Travel Cream Base
٣٣x٣٣
Travel White Base
٣٣x٣٣
Travel Gray Base
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٣x٣٣ ١٤ ٣٦.٨ ١.٥٢ ١١٠x١١٠ ٣٦ ٥٤.٧٢ ١٣٥٠

جزئیات