پرش لینک ها
Hassanzadeh

انتخاب مدیریت محترم عامل گروه صنعتی کاشی تبریز به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای صمد حسن زاده مدیر عامل گروه صنعتی کاشی تبریز با 208 رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند. بدینوسیله انتخاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون برای ایشان خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان گروه صنعتی کاشی تبریز

هیئت مدیره و کارکنان شرکت کالار سرامیک تبریز