پرش لینک ها

پایان همکاری گروه صنعتی کاشی تبریز با آقای سید علی اشرف سجادی نماینده فروش شهر سنندج

ضمن تشکر از زحمات جناب آقای سید علی اشرف سجادی  در سالیان گذشته و با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای ایشان،باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده از طرف شرکت گروه صنعتی کاشی تبریز،بدینوسیله پایان همکاری این گروه صنعتی با ایشان به عنوان نماینده فروش شهر سنندج اعلام می گردد.