پرش لینک ها

مجوز تولید کاشی آنتی باکتریال از ستاد ویژه فناوری نانو توسط گروه صنعتی کاشی تبریز دریافت گردید

مجوز تولید کاشی آنتی باکتریال از ستاد ویژه فناوری نانو توسط گروه صنعتی کاشی تبریز دریافت گردید، استفاده از این نوع کاشی دارای کاربری برای مراکز بهداشتی مانند آزمایشگاه‌ها و مراکز درمان مانند فضای اتاق عمل و لابی بیمارستانی و همچنین هرگونه فضایی که رعایت موارد بهداشتی در آنها از اولویت اصلی است می باشد (آشپزخانه رستورانها و … )در محصولات گروه صنعتی کاشی تبریز این ماده در لعاب اعمال می گردد، لذا دارای طول عمر نامحدودی تا زمان سالم بودن لعاب روی کاشی خواهد بود.

 

 

NanoScale