پرش لینک ها

حضور سفیر کنیا در کارخانه گروه صنعتی کاشی تبریز

جناب آقای جاشوآ. ا . گاتیمو سفیر محترم کشور کنیا با حضور در محل کارخانه گروه صنعتی کاش تبریز از آخرین محصولات تولیدی این گروه صنعتی بازدید به عمل آوردند. ایشان در دیدار با مدیریت محترم عامل گروه صنعتی کاشی تبریز – جناب حاج آقا حسن زاده – به عنوان یک تولید کننده برتر ایرانی به لزوم گسترش صادرات محصولات با کیفیت ایرانی به ویژه در بخش ساختمانی به کشور کنیا با توجه به نیاز بازار تاکید نمودند.
امید است با افزایش صادرات تولیدات ایرانی شاهد سربلندی نام این کشور در بازارهای صادراتی باشیم.