پرش لینک ها

افتتاح نمایندگی محترم فروش جدید گروه صنعتی کاشی تبریز در سوریه شهر حلب

کشور سوریه به عنوان یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه ، پس از سالها جنگ داخلی مابین دولت این کشور و نیروهای مخالف و معارض و همچنین تخریب زیرساختها ، مناطق شهری و روستایی و همچنین اعمال تحریم های ظالمانه از طرف غرب ، هم اکنون در آرامش نسبی قرار گرفتته است و ساخت و ساز در اکثر مناطق آن رونق بسیاری گرفته است .

با توجه به کمبود مصالح و تجهیزات ساختمانی و مواد اولیه در شرایط کنونی این کشور  مصرف مصالح ساختمانی بیش از پیش احساس می شود از اینرو گروه صنعتی کاشی تبریز ، به منظور گسترش خدمات رسانی به مشتریان در سطح بین الملل ، نمایندگی جدید خود را در شهر حلب واقع در کشور سوریه افتتاح نموده است .