داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٣٠x٩٠ :

نصب با بند

موزاییک

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

شید کم

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی دیوار

سطح خیلی براق

سطح مات

کاشی فلت

قالب برجسته

لبه برش خورده

بدنه قرمز

سیمبل ٥٨x٥٨ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش زیاد

شید کم

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح پولیش براق

کاشی فلت

لبه برش خورده

بدنه سفید

Avenue Glossy
٣٠x٩٠
Avenue Matt
٣٠x٩٠
Avenue Glossy Concept
٣٠x٩٠
Avenue Matt Concept
٣٠x٩٠
(Avenue ART (Face-1
٣٠x٩٠
(Avenue ART (Face-2
٣٠x٩٠
(Avenue ART (Face-3
٣٠x٩٠
Perfil Silver 05
٢x٩٠
Avenue Polished Glossy
٥٨x٥٨
Mosaic West Wood Oak Forma 16
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
۳٠x۹۰ ۴ ۲۴.۹ ۱.۰۸ ۱۰۰x۱۰۰ ۵۴ ۵۸.۳۲ ۱۳۷۵
٥٨x٥٨ ٤ ٣٤.٥ ١.٣٥ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ٤٣.٢ ١١٢٠

جزئیات