داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٨٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٢٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح پولیش براق

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید یکنواخت

لغزش خیلی زیاد

چاپ دیجیتال

موزاییک

نصب با بند

سيمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٣٠x٣٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Vienna Concept White
٣٣x١٠٠
Vienna White
٣٣x١٠٠
Vienna Modul White B
٣٣x١٠٠
Vienna Modul White A
٣٣x١٠٠
Vienna White
٦٠x١٢٠
Vienna White
٢٠x١٢٠
Aloma Bronze Glossy
١.٥x١٢٠
Listelo Vienna Silver
٥x١٠٠
Aloma Silver Matt
٢x١٠٠
Vienna White
٨٠x٨٠
Mosaic Vienna
٣٣x٣٣
Mosaic Vienna Forma 16
٢٩x٣٣
Altea White
٣٠x٣٠
Listelo Vienna Silver
٥x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٨٠x٨٠ ٣ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
٣٣x١٠٠ ٤ ۳۰.۴ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ۷۱.۸۲ ۱۶۶۰
٢٠x١٢٠ ٥ ۳۰.۵ ۱.۱۶ ۱۰۶x۱۰۶ ۶۴ ۷۴.۲۴ ۱۹۷۵
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات