داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٣٠x٦٠ :

بدنه قرمز

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

سیمبل ٦٠x٦٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Elite White
٣٠x٦٠
Elite Gray
٣٠x٦٠
Elite White Relief
٣٠x٦٠
Elite Gray Relief
٣٠x٦٠
Elite Decor
٣٠x٦٠
Drop White
٦٠x٦٠
Drop Gray
٦٠x٦٠
Drop Mode
٦٠x٦٠
Elite Forma 1 (A)
٣٣x٣٣
Elite Forma 1 (B)
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦ ۲۶ ۱.۰۷ ۱۰۹x۱۰۹ ۴۸ ۵۱.۳۶ ۱۲۷۰
٦٠x٦٠ ٤ ۳۵ ۱.۴۴ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۰

جزئیات