داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٣٠x٦٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

سيمبل ٦٠x٦٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٢٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

Fabrica Relief Art Arena
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Gris
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Grafito
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Arena
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Gris
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Grafito
٦٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Arena
٢٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Gris
٢٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Grafito
٢٠x١٢٠
Fabrica Relief Art Arena
٦٠x٦٠
Fabrica Relief Art Gris
٦٠x٦٠
Fabrica Relief Art Grafito
٦٠x٦٠
Fabrica Relief Art Arena
٣٠x٦٠
Fabrica Relief Art Gris
٣٠x٦٠
Fabrica Relief Art Grafito
٣٠x٦٠
Fabrica Relief Arena
٣٠x٦٠
Fabrica Relief Gris
٣٠x٦٠
Fabrica Relief Grafito
٣٠x٦٠
Fabrica Arena Forma 17
٢٩x٣١
Fabrica Gris Forma 17
٢٩x٣١
Fabrica Grafito Forma 17
٢٩x٣١
Perfit Silver Matt
٠.٦x٦٠
Perfit Gold Matt
٠.٦x٦٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦ ۲۶ ۱.۰۷ ۱۰۹x۱۰۹ ٤٨ ۵۱.۳۶ ۱۲۷۰
٦٠x٦٠ ٤ ۳۵ ۱.۴۴ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۰
٢٠x١٢٠ ٥ ٣٠.٦ ١.١٦ ۱۰۶x۱۰۶ ۶۴ ۷۴.۲۴ ۱۹۷۵
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ۱.۴۴ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات