داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٥٨x٥٨ :

مصرف خانگی (داخلی)

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

سطح پولیش براق

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید یکنواخت

لغزش زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٨٠x٨٠ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح پولیش براق

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید یکنواخت

لغزش زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح پولیش براق

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید یکنواخت

لغزش خیلی زیاد

چاپ دیجیتال

موزاییک

نصب با بند

Basalto Bone Polished Glossy
٦٠x١٢٠
Basalto Bone Polished Glossy
٨٠x٨٠
Basalto Bone Polished Glossy
٥٨x٥٨
Basalto Bone Forma 2
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٥٨x٥٨ ٤ ۳۳.۵ ١.٣٥ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٣.٢ ۱۱۰۰
٨٠x٨٠ ٣ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات

 • وضعیت محصول:
 • برند:
  کرگرس
 • سبک:
  مدرن
 • اندازه:
  58x58, 60x120, 80x80
 • رنگ:
  بن
 • نوع محصول:
  کاشی و سرامیک