داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

ضد یخ زدگی

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک نیمه سنگین

قابلیت چیدمان متفاوت

نما

فضای تجاری

فضای بیرونی

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح مات

کاشی فلت

قالب برجسته

لبه برش خورده

پرسلان لعاب دار

سيمبل ۹۵x۹۵ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی


Inside Cream
٨٠x١٦٠
Inside White
٨٠x١٦٠
Inside Gray
٨٠x١٦٠
Inside Grafito
٨٠x١٦٠
Inside Cream Concept
٨٠x١٦٠
Inside White Concept
٨٠x١٦٠
Inside Gray Concept
٨٠x١٦٠
Inside Grafito Concept
٨٠x١٦٠
Inside Cream
۹۵X۹۵
Inside White
۹۵X۹۵
Inside Gray
۹۵X۹۵
Inside Grafito
۹۵X۹۵

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
۹۵x۹۵ ۲ ۴۹ ۱.۸۱ ۱۱۳X۱۳۳ ۲۴ ۴۳.۴۴ ۱۲۱۰
۸۰x۱۶۰ ١ ۳۴.۵ ۲۸.١ ۹۵x۱۶۶ ۴۰ ۵۱.۲۰ ۱۴۳۰

جزئیات