داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٤٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح نچرال – عادی

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٨٠x٨٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

سطح نچرال – عادی

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح پولیش مات (اطلسی)

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

سيمبل ٣٠x٣٠:

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Jordan Beige Lappato
٨٠x١٦٠
Jordan Grafito Lappato
٨٠x١٦٠
Jordan Natural Beige
٨٠x٨٠
Jordan Lappato Beige
٨٠x٨٠
Jordan Natural Oxido
٨٠x٨٠
Jordan Lappato Oxido
٨٠x٨٠
Jordan Natural Grafito
٨٠x٨٠
Jordan Lappato Grafito
٨٠x٨٠
Jordan Concept Beige
٣٣x١٠٠
Jordan Beige
٣٣x١٠٠
Jordan Relief ART
٣٣x١٠٠
Jordan Concept Oxido
٣٣x١٠٠
Jordan Oxido
٣٣x١٠٠
Jordan Natural Beige
٤٠x٨٠
Jordan Natural Oxido
٤٠x٨٠
Jordan Natural Beige Mosaic
٣٣x٣٣
Jordan Natural Oxido Mosaic
٣٣x٣٣
Jordan Forma 3
٣٣x٣٣
Jordan Beige
٣٠x٣٠
Jordan Oxido
٣٠x٣٠
Aloma Bronze Matt
٢x١٠٠
Aloma Silver Matt
٢x١٠٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ۱۵۷۰
٤٠x٨٠ ٤ ٣٣.٢ ١.٢٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ٣٩.٣٦ ١١٠٠
٨٠x٨٠ ٣ ۴۷.۲۶ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۸
۸۰x۱۶۰ ١ ۳۴.۵ ۲۸.١ ۹۵x۱۶۶ ۴۰ ۵۱.۲۰ ۱۵۳۵

جزئیات

 • وضعیت محصول:
 • برند:
  کرابن
 • سبک:
  مدرن
 • اندازه:
  30x30, 33x100, 40x80, 80x80, 80x160
 • رنگ:
  بژ, اکسیدو, گرافیتو