داستان خلق محصول

کارزا به واسطه مشخصاتی همچون ظرافت، عدم محدود شدن به دوره زمانی خاص و وجود ماده رنگی در انواع طرح های گرافیکی آن، شناخته می شود. علاوه بر این، از لحاظ فنی از مزایای محصولات سنگی-چینی مرغوب نیز برخوردار می باشد. به دلیل استحکام طیف ها و پرداخت ها، کاراز می تواند برای هر فضایی کاملاً مناسب باشد. کاراز برای سنگ فرش مناطق پرتردد که به تداوم، انسجام و همچنین تأثیر بصری نیاز دارد، ایده آل است و ماهیت ماده برگرفته از کارگاه طبیعت را نشان می دهد.


 

سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

پرسلان لعاب دار

بدنه رنگی

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

بدنه رنگی

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ۱۲۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

بدنه رنگی

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

 Karza Sand
۱۲۰x۱۲۰
 Karza Grey
۱۲۰x۱۲۰
 Karza Antracite
۱۲۰x۱۲۰
 Karza Sand
۹۵x۹۵
 Karza Grey
۹۵x۹۵
 Karza Antracite
۹۵x۹۵
 Karza Sand
۸۰x۱۶۰
 Karza Grey
۸۰x۱۶۰
 Karza Antracite
۸۰x۱۶۰
 Karza Sand
۶۰x۱۲۰
 Karza Grey
۶۰x۱۲۰
 Karza Antracite
۶۰x۱۲۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
١٢٠x١٢٠ ١ ۳۹ ۱.۴۴ ۱۲۵x۱۳۵ ۴۰ ۵۷.۶ ۱۶۵۰
۸۰x۱۶۰ ١ ۳۴.۵ ۲۸.١ ۹۵x۱۶۶ ۴۰ ۵۱.۲۰ ۱۵۳۵
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٥.٥ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات