داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٣٠x٦٠ :

بدنه قرمز

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سیمبل ٣٠x٣٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Sandiego Gray
٣٠x٦٠
Sandiego Cream
٣٠x٦٠
Sandiego White
٣٠x٦٠
Sandiego Gray Relief
٣٠x٦٠
Sandiego Cream Relief
٣٠x٦٠
Sandiego White Relief
٣٠x٦٠
Sandiego Decor Precut 1
٣٠x٦٠
Sandiego Decor Precut 2
٣٠x٦٠
Sandiego White
٣٠x٣٠
Sandiego Cream
٣٠x٣٠
Sandiego Gray
٣٠x٣٠
Aloma Silver Matt
۱.۵x۶۰
Aloma Gold Matt
۱.۵x۶۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦ ۲۶ ۱.۰۷ ۱۰۹x۱۰۹ ۴۸ ۵۱.۳۶ ۱۲۷۰
٣٠x٣٠ ١٥ ۲۸.۵ ۱.۳۵ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ۷۲.۹ ۱۵۷۰

جزئیات