داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٣٠x٦٠ :

بدنه قرمز

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح خیلی براق

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٣٠x٣٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Altea Modul White
٣٠x٦٠
Altea White
٣٠x٦٠
Altea Concept White
٣٠x٦٠
Altea Art White
٣٠x٦٠
Altea Listelo Gray
٥x٦٠
Aloma Silver Glossy
١.٥x٦٠
Altea White
٣٠x٣٠
Altea Zocalo White
١٥x٣٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦ ۲۶ ١.٠٥ ۱۰۹x۱۰۹ ٧٢ ۴۸ ۱۲۷۰
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٨.٥ ١.٣٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ۷۲.۹ ۱۵۷۰

جزئیات