داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ۴٠x١٢٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

شید یکنواخت

چاپ دیجیتال

موزاییک

نصب با بند

 

سیمبل ۴٠x۴٠ :

پرسلان لعاب دار

بدنه رنگی

قالب ظریف

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید یکنواخت

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

نصب با بند

ضد یخ زدگی

 

 

Atlanta Dark Blue Relief
۴۰x۱۲۰
Atlanta White Relief
۴۰x۱۲۰
Atlanta Gray Relief
۴۰x۱۲۰
Atlanta Decor
۴۰x۱۲۰
Atlanta Bone
۴۰x۱۲۰
Atlanta Gray
۴۰x۱۲۰
Atlanta Dark Blue Relief
۴۰x۴۰
Atlanta White Relief
۴۰x۴۰
Atlanta Gray Relief
۴۰x۴۰
Atlanta Dark Blue Zocalo
۲۰x۴۰
Atlanta White Zocalo
۲۰x۴۰
Atlanta Gray Zocalo
۲۰x۴۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٤٠x٤٠ ۹ ۳۳.۷ ۱.۴۴ ۱۰۹x۱۰۹ ۴۸ ۶۹.۱۲ ۱۶۴۰
٤٠x١٢٠ ۳ ۳۳.۷ ۱.۴۴ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۹.۱۲ ۱۷۵۰

جزئیات