داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سیمبل ٢٠x١٢٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سیمبل ٣٣x٣٣ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید زیاد

لغزش کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Bali Marfil
٣٣x١٠٠
Bali Decor
٣٣x١٠٠
Bali Relief Marfil Decor
٣٣x١٠٠
Bali Relief Marfil
٣٣x١٠٠
West Wood Relief Burnt
٢٠x١٢٠
Bali Marfil Border
١٠x١٠٠
Perfit Gold Matt
٠.٦x١٠٠
Bali Relief Burnt Precut
٢٠x٦٠
Bali Marfil
٣٣x٣٣

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ۳۰.۴ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ۱۶۶۰
٢٠x١٢٠ ٥ ۳۰.۵ ١.١٦ ۱۰۶x۱۰۶ ۶۴ ۷۴.۲۴ ۱۹۷۵
٣٣x٣٣ ١٤ ۳۴.۲۵ ۱.۶۶ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٦ ۵۹.۷۶ ۱۲۶۰

 

جزئیات

 • وضعیت محصول:
 • برند:
  کاشی تبریز
 • سبک:
  سنگ طبیعی
 • اندازه:
  20x120, 33x33, 33x100
 • رنگ:
  مارفیل