داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


محل درج سیمبل های محصول

Sadra Antracite
۹۵x۹۵
 Sadra Grey
۹۵x۹۵
Sadra Ash
۹۵x۹۵
 Sadra Antracite
۸۰x۸۰
 Sadra Grey
۸۰x۸۰
 Sadra Ash
۸۰x۸۰
 Sadra Antracite
۶۰x۶۰
 Sadra Grey
۶۰x۶۰
 Sadra Ash
۶۰x۶۰

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
۹۵x۹۵ ۲ ۴۹ ۱.۸۱ ١٠٠x١١٠ ۲۴ ۴۳.۴۴ ۱۱۸٠
٨٠x٨٠ ٣ ٤٩ ١.٨٧ ١١٠x١١٠ ٢٤ ٤٤.٨٨ ١٢٠٠
٦٠x٦٠ ٤ ٣٤.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١١٢٠

جزئیات