داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٥٠x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

ضد یخ زدگی

Santana Antrazit
٥٠x١٠٠
Santana Dark Gray
٥٠x١٠٠
Santana Beige
٥٠x١٠٠
Santana Dark Gray
٦٠x١٢٠
Santana Almond
٦٠x١٢٠
Santana Ceniza
٦٠x١٢٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٥٠x١٠٠ ٣ ۳۷.۳ ۱.۴۸ ۱۰۹x۱۰۹ ٤٨ ۷۱.۰۴ ۱۸۲۰
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ۱.۴۴ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات